معماری ساسانی

تقدیم به تمام کسانی که برای آزادی و شرافت ایران کوشیدند و تقدیم به تمام باستان شناسانی که در گمنامی برای کشف تاریخ و هویت این دیار رنج دوران دیده اند

بهمن 90
1 پست